письма без обратного адреса

Привет, Гость
  Войти…
Регистрация
  Сообщества
Опросы
Тесты
  Фоторедактор
Интересы
Поиск пользователей
  Дуэли
Аватары
Гороскоп
  Кто, Где, Когда
Игры
В онлайне
  Позитивки
Online game О!
  Случайный дневник
LTalk
Ещё…↓вниз
Отключить дизайн


Зарегистрироваться

Логин:
Пароль:
   

Забыли пароль?


 
yes
Получи свой дневник!

письма без обратного адреса > Изюм (записи, возможно интересные автору дневника)


кратко / подробно
Сегодня — четверг, 25 апреля 2019 г.
 Джек Фрост 16:22:46
- Оскар, я тебе нравлюсь?
- Да, очень.


­­

- И если бы я не была девочкой, я бы все равно нравилась тебе?

­­

- Наверно.

­­


Категории: Let the Right One In
Вчера — среда, 24 апреля 2019 г.
Руки сплетаются, прощаются, забывают друг друга Sheteas 23:01:43

Как обычно. Наступает ночь. Город засыпает. Просыпаются демоны.

"Где-то хорошо и весело, а ты одна здесь в своем болоте", - пролетает сигаретным дымом Одиночество.

"Напомни, чем ты занималась последние полгода?", - со злобной усмешкой шепчет на ухо Прокрастинация.

"У тебя еще есть все шансы!", - подлетает крохотная, почти прозрачная Надежда. Последнее на что хватает сил - задушить ту, что заставляет чувствовать еще большую боль.

К черту ожидания, смерть надежде, - я с улыбкой иду танцевать на костях.

 Джек Фрост 16:18:55
- Привет ребята.

­­

- Это Рекс. Он опоссум. Я нашел его в мусорке. Теперь он живет с нами.

­­

- Мне он нравится.

­­


Категории: How I Met Your Mother
 Джек Фрост 13:58:33
- На случай, если ты не понял... Я просто засунул свой хер тебе в глотку, а ты поблагодарил меня за это.

­­
­­
­­


Категории: The Walking Dead
Позавчера — вторник, 23 апреля 2019 г.
 Джек Фрост 14:34:04
- Найди своих друзей, и сам не пропади.
- Спасибо Ли, это многое для меня значит. Я не хочу бросать вас всех, но, я думаю, все наладиться, и я уверен, что все вернется в норму в кратчайшие сроки.
- Будем надеяться.

­­­­
­­­­


Категории: The Walking Dead: The Game
 Джек Фрост 14:17:36
- Мне нужна эта туфелька чтобы иметь ребенка.

­­

- Что за чушь!

­­


Категории: Into the Woods
понедельник, 22 апреля 2019 г.
# ENTOJIYA в сообществе alternative universe 22:45:37

Лштшфум Ащьф наносит­ ответны­й удар

Ben Juniu

­­


ох уж эта секира, она прекрасна

Подкаст Dead Space 3 - Silent night, deadly night

Категории: [by Ben Juniu], [оружие], [парни], [фэнтези], [МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДКАСТ]
1. ТЕОРЕТИЧНИЙ ВСТУП. Ефективність виробництва, якість продукції, що... Frenk 08:17:27
1. ТЕОРЕТИЧНИЙ ВСТУП.
Ефективність виробництва, якість продукції, що випускається, і
продуктивність праці на підприємствах залежить від раціонального
використання природного і штучного освітлення. При раціональному
освітленні виробничих приміщень і робочих місць усувається
стомлюваність, підвищується безпека праці і знижується травматизм.
Тривала робота в умовах недостатньої освітленості приводить до
професійного захворювання ока – міопії (короткозорості).
1.1. ОСНОВНІ СВІТЛОТЕХНІЧНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1. Освітленість (Е) — відношення світлового потоку (Ф), що падає на
елемент поверхні, до площі цього елементу (S). Одиницею
освітленості е люкс (лк) — рівень освітленості поверхні площею 1 м
1
,
на яку падає рівномірно розподіляючись, світловий потік в 1 люмен.
2. Робоча поверхня — поверхня, на якій проводиться робота і на якій
нормується чи вимірюється освітленість.
3. Умовна робоча поверхня — умовно прийнята горизонтальна
поверхня, що розміщена на висоті 0,8 м від підлоги.
4. Об'єкт розпізнавання — предмет, що розглядається, окрема його
частина чи дефект, які необхідно розпізнавати в процесі роботи.
5. Коефіцієнт відбиття поверхні () — відношення світлового потоку,
відбитого від поверхні, до світлового потоку, що падає на неї.
1.2. ВИДИ ВИРОБНИЧОГО ОСВІТЛЕННЯ
Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути: природним,
що створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом
небосхилу; штучним, що створюється електричними джерелами світла;
суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення
доповнюється штучним.
1.3. ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ
Природне освітлення поділяється на: бокове (одно- або двохстороннє), що
здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє,
здійснюване через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях; комбіноване —
поєднання верхнього та бокового освітлення.
1.4. НОРМУВАННЯ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ
Природне освітлення, як правило, передбачається у всіх приміщеннях
з постійним перебуванням людей. Без природного освітлення
допускається проектування приміщень, що визначені відповідними
"Будівельними нормами та правилами" (ДБН В.2.5-28-2006), а також
приміщення, облаштування яких дозволено в підвальних поверхах будівель.
Оскільки природне освітлення змінюється залежно від широти місцевості,
пори року, часу дня, метеорологічних умов для нормування та розрахунку
природного освітлення приміщень, використовують відносний показник
— коефіцієнт природного освітлення (е):
е=КПО =
Евн
Езовн
100% (1)
де Евн — освітленість у даній точці всередині приміщення, що створюється
світлом неба (безпосереднім чи відбитим).
Езов — освітленість горизонтальної поверхні, що створюється в той самий
час ззовні світлом повністю відкритого небосхилу.
Значення КПО нормується залежно від характеристики зорової роботи.
Нормоване значення КПО, еN, для будівель, розташованих в різних
районах слід визначати по формулі:
еN = ен . mN (2)
де ен - значення КПО по таблицях 2;
mN - коефіцієнт світлового клімату, який враховує особливості світлового
клімату, визначається залежно від регіону України та орієнтації світлових
отворів за сторонами світу по таблиці 1;
Отримані по формулі(1) значення слід округлювати до десятих доль.
Нормами встановлено вісім розрядів зорової роботи – від робіт
найвищої точності (І розряд) до робіт, пов’язаних із загальним
спостереженням за ходом виробничого процесу (VIII розряд). При бічному
природному освітленні нормується мінімальне значення КПО в точці,
розташованій на відстані 1 метр від стіни, найбільш віддаленої від
світлових отворів.
2. Розрахунок природного освітлення
Розрахунок площі світлових прорізів проводиться при бічному
освітленні приміщень по формулі:

зд
о
н з о
n
o К
r
e К
S
S
1
100; (3)
де So - площа світлових отворів(у світлі) при бічному освітленні;
Sn - площа підлоги приміщення;
ен - нормоване значення КПО;
Кз - коефіцієнт запасу, який приймається згідно з таблицею 3;
о
- світлова характеристика вікон, яка визначається за таблицею 4;
0 - загальний коефіцієнт світлопроникності, який визначається за
формулою:
1 2 3 4 5
o
(4)
де
1
- коефіцієнт світлопроникності матеріалу, який визначається за
таблицею 6;
2
- коефіцієнт, що враховує втрати світла в рамах світлового отвору,
який визначається за таблицею 6;
3
- коефіцієнт, що враховує втрати в несучих конструкціях, (при
бічному освітленні 3 = 1);
4
- коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях і
визначається за таблицею 7;
5
- коефіцієнт, що враховує втрати світла в захисній сітці, яка
встановлюється під ліхтарями, приймається рівним 0,9;
r1 - коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при бічному освітленні
завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщення приймається за
таблицею 8;
Кбуд - коефіцієнт, що враховує затінювання вікон супротивними будівлями,
визначається за таблицею 5;
Таблиця 1
Значення коефіцієнта світлового клімату, т
Світлові отвори Орієнтація
світлових отворів
по сторонах
горизонту
Коефіцієнт світлового клімату, т
Автономна
Республіка Крим,
Одеська область
Інша територія
України
У зовнішніх стінах
будівель
Пн 0,85 0,90
ПнС, ПнЗ 0,85 0,90
З, С 0,80 0,85
ПдС, ПдЗ 0,80 0,85
Пд 0,75 0,85
У прямокутних і
трапецієвидних
ліхтарях
Пн -Пд 0,80 0,80
ПнС-ПдЗ ПдЗ- ПнС 0,75 0,80
С - З 0,70 0,75
У ліхтарях типу "
Шед"
С 0,80 0,80
У зенітних ліхтарях — 0,70 0,80
Примітка. Пн - північ; Пн С - північний схід; ПнЗ - північний захід; С - схід; 3 -
захід; Пн-Пд - північ-південь; С-3 схід - захід; Пд - південь; ПдС - південний схід;
ПдЗ - південний захід.
3. Прилад для вимірювання освітлення.
Для вимірювання і контролю освітленості використовується переносний
люксметр Ю116. Принцип дії люксметра заснований на фотоелектричному
ефекті. Складається прилад з двох основних частин: селенового
фотоелементу з насадками і вимірювача з міліамперметром. На передній
панелі вимірювача є кнопки перемикача і табличка із схемою, що зв’язує
дію кнопок і насадок, які використовуються, з діапазоном вимірювання.
Прилад має дві шкали: 0 – 100 і 0 – 30. На бічній стінці корпусу
вимірювача розташована вилка для приєднання селенового фотоелементу.
Насадка на фотоелемент складається з півсфери, виконаної з білої
світлорозсівальної пластмаси, і непрозорого пластмасового кільця, що має
складний профіль. Насадка позначена буквою К. Ця насадка
застосовується спільно з однією з трьох інших насадок – М, Р, Т. Кожна з
цих насадок спільно з насадкою К утворює три поглиначі із загальним
номінальним коефіцієнтом ослаблення 10, 100, 1000, що застосовуються
для розширення діапазону вимірювання.
Порядок відліку наступний: при натисненні правої кнопки потрібно
користуватися шкалою 0 – 100, при натисненні лівої кнопки – 0 – 30.
Якщо на елемент надіті насадки К і М, то межі вимірювань збільшуються
в 10 раз, якщо К і Р – в 100 раз, якщо К і Т – в 1000 раз.
При визначенні освітленості фотоелемент необхідно встановити
горизонтально на робочому місці, а відлік вести по вимірювачу, який
також розташований горизонтально, на деякій відстані від фотоелементу,
щоб тінь від того, хто проводить вимірювання, не попадала на
фотоелемент.
Рис 1 Прилад для вимірювання освітлення люксметр Ю116.
суббота, 20 апреля 2019 г.
Бунпуку Lumona в сообществе Справочник по героям Наруто 17:38:15
­­


Бунпуку (яп. , Бунпуку) был пожилым священником Деревни Скрытого Песка, а также одним из двух первых джинчуурики Шукаку.
Прозвище: Старик Шукаку.
Его настоящее имя забыли, а помнил только сам Шукаку.

Бунпуку был добрым и мудрым человеком, хоть и избегаемый всеми из-за Биджу внутри него. Несмотря на злость внутри Шукаку, он считал его своим другом, не стремясь обидеть его своими словами. Даже когда его тюремщики всячески оскорбляли его, он не делал никаких оскорблений в ответ, так как считал, что люди могут принять друг друга даже если один из людей - животное, чем он напомнил Шукаку Рикудо Сеннина.

Жители Сунагакуре боялись и презирали Бунпуку, поэтому он содержался в темнице под строгим надзором. Фактически, жители считали его воплощением самого Шукаку и даже забыли его настоящее имя. Однажды Биджу спросил его, не становится ли ему грустно от всей этой людской ненависти и только он, сам Шукаку, был единственным существом, с кем он может поговорить, да и то все равно ненавидит его. Монах отметил, что он умрет, если Хвостатого извлекут из его тела, так как он - Джинчуурики. Шукаку сказал Бунпуку, что он немного напоминает ему Мудреца Шести Путей, от чего старый монах прослезился, ведь, по его словам, это было самым приятным, что он когда-либо слышал от своего Биджу.

Позже Бунпуку сказал Шукаку, что появится кто-нибудь, кто спасет и будет вести его в будущем. Наконец, Шукаку извлекли из тела монаха, от чего он и умер.

Со временем жители Скрытого Песка начали действительно верить, что Шукаку - это живущая инкарнация самого монаха.

­­
­­

Способности
Как Джинчуурики, Бунпуку был одарен немалыми объемами чрезвычайно мощной чакры, а также мог использовать силу своего Биджу, в особенности, его главной способностью - манипулировать песком. Бунпуку был способен держать зверя под контролем долгий промежуток времени без вспомогательных средств, таких как клетка для Биджу. К тому же, Бунпуку всегда сохранял здравый рассудок и не деградировал морально из-за своего бремени Джинчуурики и вообще находился с Шукаку в довольно дружеских отношениях.

Интересные факты
Его имя - отсылка к Бунбуку Чагаме, японской сказке о тануки.
На лбу одного из следующих Джинчуурики Шукаку, Гаары, выгравировано Канджи "любовь" (яп. , ai), состоящее из Канджи на руках Бунпуку.

Цитаты
"Люди и звери... Не нужно проводить различий... До тех пор, пока у тебя есть истинный друг, ты всегда сможешь обратиться к миру."
"Сердца людей как отражение ладони на поверхности воды... и часто вслух они произносят совсем не то, что чувствуют на самом деле... Хотя на самом деле в их сердцах сокрыто лишь желание понять друг друга... даже когда один из них чудовище!"
"Однажды найдется человек, что спасет тебя, Шукаку, и направит... Понимание и сердце образуют... (татуировка Гаары) "Любовь"

https://naruto.fand­om.com/ru/wiki/Бунпу­ку

Настроение: https://naruto.fando­m.com/ru/wiki/Бунпук­у
Категории: Джинчюрики
Смешанные чувство от прочитанного вот тут. . Анжела Кудрявцева вчера в... Кения 16:40:09
Смешанные чувство от прочитанного вот тут..


Анжела Кудрявцева
вчера в 6:32


Импланты — это эфирные / астральные
кристаллы, которые были помещены в ауру каждого человеческого существа
перед воплощением, поскольку его сущность должна спуститься с ментальных
/ высших астральных планов через более низкое астральное / эфирное в
физическое тело, чтобы воплотиться. Эти импланты удаляют
память о предшествующих воплощениях и являются главной причиной, почему
мы не помним ни прошлые жизни, ни порабощение планеты
архонтами/аннунакам­и/рептилоидами. Импланты поэтически называют “завесой
забвения”. Иными словами, это индивидуальный и коллективный Страж
Порога.

Помощь в удалении астральных имплантов оказывают
психические хирурги с Арктура, к которым вы можете обратиться во время
исцеляющей медитации.

Физические импланты были популярны во
времена Атлантиды, однако данные эксперименты были прекращены вместе с
её падением. Повторно физические импланты были «вживлены»после Второй
Мировой Войны в подавляющее большинство человеческих существ через
программы вакцинации. Вот почему вакцинация стала принудительной!»

Физические
биочипы укрепили другое программирование, но были успешно стерты у
человеческой расы приблизительно два года назад с помощью специальной
технологии, которой можно было управлять дистанционно, разработанной
Движением Сопротивления.

Поэтому страхи о Новом Мировом Порядке,
планирующем чиповать население планеты, не основаны на действительности,
так как население было уже чипованно ранее. Сейчас же Аштарами и
Арктурианцами эти биочипы были удалены таким образом, чтобы никто
этого не заметил.

Инграммы — это полная, вплоть до мельчайшей
подробности, запись каждого ощущения, имевшегося в момент полной или
частичной бессознательности, вызывающая в дальнейшем отключение от
рационального мышления или поведения (аберрацию) у человека. Инграммы
составляют основу многих психосоматических и психических заболеваний. В
подсознании человека может одновременно находиться множество инграмм.
Они, словно мины замедленного действия, выплывают под влиянием
ассоциативных обстоятельств и вызывают болезненное состояние организма.

Импринты
— (буквально от англ. imprint – запечатлевать, оставлять след) — это
существенный опыт или последовательность жизненных опытов прошлого,
запечатленные в подсознании и сформировавшие у человека убеждение или
целую совокупность убеждений.( с просторов инета)

­­
­­
­­
Хоть приятно слушать подобные звуки АСМР | Кисточки с ушка на ушко Для... Кения 16:11:54
Хоть приятно слушать подобные звуки

АСМР | Кисточки с ушка на ушко Для твоего расслабления и сна ASMR | Brushing for your sleep
https://www.youtube­.com/watch?time_cont­inue=1335&v=-pAxBY9J­Y3A

Взято: 328 Lady JinJin I Nero I 14:35:30
­Nutty 20 апреля 2019 г. 20:36:48 написала в своём дневнике ­Kiss and Make Up
­­
tu__n1289
Источник: http://miku77.ltalk­.ru/0-331-328.zhtml
Регрессии в прошлые жизни. Забытые знания. 20 фев 2019 в 13:00 Видео с... Кения 09:00:35

Регрессии в прошлые жизни. Забытые знания.
20 фев 2019 в 13:00


Видео с канала Хронопутешествия.
Путешествие в прошлые жизни с Жанной, скайп.
#к_себе_сквозь_врем­я #регрессии #прошлые_жизни
Сначала погружение даётся нелегко, так как слишком много сомнений, но по мере углубления, образы раскрываются всё ярче и ярче.
Воплощение
сильной личности, мужчина в самом расцвете античности, чувствует
приближение тёмных веков. Мужчина занимается строительством и
проектированием зданий, похожих на Храмы. Его учителем является Старец,
который в нынешней жизни проявился как бабушка Жанны. В нынешней жизни
так же, бабушка очень много сделала, для её становления как личности.
Далее
мы разбирали несчастную жизнь женщины, потерявшей семью. В общем-то
после уничтожения античной Культуры, наступило такое время, что все
жители земли стали проживать жизни с негативными сценариями, так как
планета захвачена..., большинство душ в плену и просто ходит кругами по
одним и тем-же сценариям.
Далее мы отправились в древнюю цивилизацию, предшествующую античному миру...
В
те времена, были летательные аппараты, и у жителей была возможность
свободно перемещаться, ( не так как сейчас с придуманными границами
стран, визами, правами и прочими атрибутами рабства).
Климат на Земле был равномерно тёплым, на Северном Полюсе стоял огромный шпиль уходящий за облака...
Разделения на материки ещё не было, не было пустынь, планета полностью покрыта зеленью.
После
захвата земли, многие исконные жители (Анты), погрузили свои тела в сон
в специальные капсулы, которые находятся до сих пор...
www.youtube.com/wat­ch?v=WLYymFBmn2w
www.youtube.com/wat­ch?time_continue=1&v­=keyhuy0...
www.youtube.com/wat­ch?time_continue=1&v­=CUzw4xw...
www.youtube.com/wat­ch?v=HIstKa9KQb8
www.youtube.com/wat­ch?v=6--DWIRm5v8
пятница, 19 апреля 2019 г.
just let stop this all i can't take it anymore Халли. 19:46:58
just let stop this all
i can't take it anymore

четверг, 18 апреля 2019 г.
Какую портативку взять? DaininD 18:30:18
 ­­

В очередной раз у меня поинтересовались - какую портативную приставка взять? Доводы приводились самые разные «эта самая новая и в ней есть всякое… а эта легко прошивается… а у этой есть это…».
У меня из портативок имеются PSP, PS Vita, n3Ds, Switch, RetroGame, ну, и смартфон. И что же из этого я могу порекомендовать? А ничего, и вот почему…
Я уже как-то писал про выбор домашних игровых систем и озвучивал свою главную мысль – не надо брать консоль ради консоли. То есть, несмотря насколько та или иная игровая система мощная и инновационная, лично для вас это будет всего лишь куском железа. Вы играете в игры, а не в железку.
То же самое правило распространяется и на портативные игровые системы. Ваш выбор должен исходить из тех игр, в которые вы хотели бы поиграть. И игры, это именно то, что и движет рынок игровых систем. Вы никогда не возьмете новую систему только потому, что она просто мощнее, нет. Вы возьмете ее потому, что теперь новые игры будут выпускаться под нее, в то время как на более раннюю модель выпуск игр прекратится.
Подробнее…Так же у каждого из гигантов есть свои персональные эксклюзивные игры, так любимые миллионами. И когда есть такой эксклюзив, его можно возвести в некий бренд, и использовать его для продажи новых игровых систем, делая очередную часть эксклюзива эксклюзивной для определенной игровой системы. Возьмем, к примеру, большую «N» с их легендарной сагой «Legend of Zelda», которая имеет хотя бы одну эксклюзивную часть на отдельной игровой системе. Помните в девяностых была портативка «Электроника»? Но мало кто знает, что оригинальная версия была сделана Nintendo и называлась она «Game and Watch». И мало кто знает про существование игровой системы Philips CD-i. Но вот фанаты приключений Линка об этих игровых системах знают точно, поскольку на них была их любимая игра.
Большую «N» вообще можно назвать создателем портативных игровых систем, поскольку это единственная компания, которая сама разрабатывает, ставит на поток и продолжает развивать рынок портативок. Вспомните этот долгий путь от «Game and Watch» до сегодняшнего «Switch».
А что же бывший конкурент PlayStation? Sony запустили свою портативку спустя десятилетия после Nintendo, стараясь выехать на играх нового поколения. В качестве носителя решено было использовать супер маленькие диски, что, в сравнении с кариками большой «N», должно было обеспечить больший объем памяти для игр, но обратной стороной медали стало наличие дисковода. Дисковод в портативной игровой системе, Карл! И так свет впервые увидел PSP. Почему я сказал, что PlayStation бывший конкурент? А потому, что помимо нескольких ревизий PSP, свет так же увидел несколько ревизий новой портативки PS Vita, и на этом все. Выпуск и продажу портативок Sony прекратили еще несколько лет назад. Хотя, есть слухи, что вместе с PS5 выйдет и новая портативка.
Но я слишком сильно ушел от темы, как всегда ударившись в историю. Суть в чем? Если вы просто хотите во что нибудь поиграть в дороге, то смартфон вам в помощь. На мощные смарты можно поставить эмуляторы ретро и ранних игровых систем, докупить геймпад и достать игры. Все, можно играться.
Так же Goggle и MicroSoft грозятся в следующем году запустить облачный гейминг, позволяющий играть во что угодно и на чем угодно, главное иметь быстрый интернет и подходящий контроллер.
Но, если вы именно любитель определенных игр, то имеет смысл выбрать именно ту портативку, где есть столь желанные игры.
А вот если вы ценитель игр в целом. Вам хочется проникнуться культовыми проектами, получившими миллионные признания, либо коснуться несправедливо забытых и неосвещенных игр. Вы сами хотите пережить те самые эмоции и впечатления от прохождения той или иной игры на определенном устройстве. То тут я скажу просто – не ограничивайте себя. В таком случае все будет упираться только в вопрос финансов и морали. Придется неслабо вложиться, в то, что бы получить все желаемые девайсы и игры, а в случае невозможности получить их официально, прибегнуть к перекупу и прошивкам.

Как итог – любите играть в игры, а не собирать железки. Выбирайте то, на чем вы сможете вдоволь поиграть в желаемое, перепродавайте или меняйтесь с другими владельцами портативок, и играйте дальше.
Я вот играю во все что хочу…

Категории: Игры


письма без обратного адреса > Изюм (записи, возможно интересные автору дневника)

читай на форуме:
пройди тесты:
какая ты сладость.
Как ты Знаешь Loca *___*
Для кого ты будешь родной сестренкой в...
читай в дневниках:
`590
`591
`592

  Copyright © 2001—2019 LTalk
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
Задать вопрос.
Написать об ошибке.
Оставить предложения и комментарии.
Помощь в пополнении позитивок.
Сообщить о неприличных изображениях.
Информация для родителей.
Пишите нам на e-mail.
Разместить Рекламу.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста, напишите нам.

↑вверх